نام : امید   

نام خانوادگی:بدریان

سمت : مسئول  رایانه و فناوری اطلاعات

شماره تماس :داخلی(7) 7904-7903-04532326911- 04532327712    

 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما