نام :ملاحت

نام خانوادگی:شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری

سمت :  عضو هیات علمی ومسئول امور پژوهشی و توسعه رشته ها

شماره تماس :داخلی(2) 7904-7903-04532326911

رزومه فعالیتهای  پژوهشی


 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما