آدرس پستی دانشگاه پیام نور واحد نمین :

 

شهرستان نمین- میدان امام - پشت دادگستری - دانشگاه پیام نور واحد نمین  - کد پستی :5631613349
 تلفن تماس -( 7904-7903-6911- 04532327712 )-    شماره دورنگار :04532326912
پست الکترونیکی :
Naminpnu@Yahoo.Com


 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما